ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
ДетайлиQ
Български

Влезте или се регистрирайте във Вашия профил, за да се възползвате от всички удобства на онлайн магазина.

Вход
или
или създайте нов акаунт

Провеждане на процедура за избор на доставчици

;
<
Новини 1/2

Провеждане на процедура за избор на доставчици

Þ24 март 2020, 01:00
Ғ73
Ď1 прикачен файл
ȭ
LogoEU
LogoEU

Logo EU

Проект „ПОДЕМ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ”, дата 24.03.2020
Провеждане на процедура за избор на доставчици по проект „ПОДЕМ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ”

Във връзка с проект „ПОДЕМ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.040-0629-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът БЕНКОВСКИ КО ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ВОДНО-АБРАЗИВНО РЯЗАНЕ, 1 БР.”.

Всички желаещи могат да подадат своите предложения съобразно изискванията и условията на процедурата, разписани подробно в приложената по-долу Документация за информация и кандидатстване.

Дата на публикуване на настоящата покана: 24.03.2020 г.

Срок за подаване на оферти:
03.04.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

За да отворите документацията за информация и кандидатстване, моля свалете следния PDF файл:


 

Предишни новини

adalize | MK1 v8.9.14 | RegNr. 18429 | webdesign Œ
û