ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
ДетайлиQ
Български English English

Влезте или се регистрирайте във Вашия профил, за да се възползвате от всички удобства на онлайн магазина.

Вход
или
или създайте нов акаунт

Инсталации за спирт с периодично действие

Двуколонна инсталация модел СК/СА

ȭ
koloni3
koloni3
ȭ
spirt3
spirt3
ȭ
spirt3
spirt3
;
<

Инсталацията е в изпълнение от два апарата - спиртна колона и спиртен апарат, като апаратите биха могли да се използват и самостоятелно един от друг.

Дестилационна колона с непрекъснато действие модел СК 

за производство на суров спирт или на дестилати с алкохолно съдържание до 92 об.%.

Ректификационен апарат ( куб ), модел СА

с периодично  фракционно действие за преработка на суровия спирт за производство на етилов алкохол (ректифициран спирт ) с последователно отделяне на  фракции – естероалдехидна, първоточна, средна ( спирт ), паточна и фузелна.

Характеристики на инсталацията:

Изходна суровина – зърнен маиш, меласа, виноматериали.
Производителност по ректифициран спирт – 1000 до 5000 литра / 24 часа
Алкохолно съдържание – 95,5-96,2 об.%
Рандеман на ректифицирания спирт – 80-85 %
Времетраене на процеса – 30-36 часа
Нагряване – наситена водна пара 3-4 bar
Материали за изработка – мед Cu 99,99  /  неръждаема стомана AISI 304
Изолация – вата и неръждаема декоративна стомана
Стандартно изпълнение – с контролно измерителни прибори, изолация, регулатор за налягане на пара.
Допълнителни опции – система за автоматизиране, съдове за спирт и фракции, помпи за спирта и фракциите.

adalize | MK1 v8.9.14 | RegNr. 18429 | webdesign Œ
û